Hattat Hasan Rıza Efendi

Hattat Hasan Rıza Efendi

Hattat Hasan Rıza Efendi

Hattat Hasan Rıza Efendi

Hattat Hasan Rıza Efendi Kimdir ?

Hattat Hasan RIza Efendi , Sadrazam Reşid Paşa'nın kilercisi Ahmed Nazif Efendi'nin oğlu olarak H. 1265/M. 1849'da üsküdar'da, Aynalımescit civarında doğdu. Babasının Silistre'ye tayini üzerine bir aralık orada bulundu. Döndükten evvela Kapudan Paşa ve sonra Hafız Münib Efendi'nin mektebine devam etti. Mektebin baş-hocasından ve daha sonra Sucu Hüseyin Efendi ve ardından Yahya Hilmi Efendi'den aklam-ı sitte dersleri aldı. Ancak, ailesinin Horhor'a taşınması üzerine Evliya Mektebi'ne naklolunduğu için meşkini tamamlayamadı.

Bu kez Ahmed Hulüsi Efendi'nin tilmizlerinden olan “Aksaray turşucusunun oğlu”ndan ders almaya başladıysa da, babasının Tırnova'ya tayini üzerine meşke ara vermek zorunda kaldı. İstanbul'a döndükten bir müddet sonra babasının vefatı üzerine, amcası Hacı Hüseyin Efendi'nin arzı ile Musıka-i Hümayün'a alındı. Oranın hüsn-i hat muallimi Şefik Bey'den tekrar meşke başlayarak, nesih ve sülüsten icazet aldı. Hocasının delaleti ile Kazasker Mustafa İzzet Efendi'den de istifade etti.

H. 1288/M. 1871'de Musıka-i Hümayün imamı oldu. H. 1293/M. 1876 yılında hac vazifesini ifa edip dönüşünde, emekliye ayrılan Şefik Bey'in yerine hat muallimliğini de uhdesine aldı. H. 1324/M. 1906 senesinde mevlidhanan-ı şehriyari zümresine dahil edilen ve Medresetü'l-hattatin'in tesisinde de sülüs, nesih ve reyhani muallimliğine de tayin edilen Hasan Rıza Efendi, H. 10 Cemaziyelahir 1338/M. 1 Mart 1920'de vefat etti. Rumelihisarı Kabristanı'nda medfündur.