El yazması Kuran ı Kerim Hafız Osman

 El yazması Kuran ı Kerim Hafız Osman

El yazması Kuran ı Kerim Hafız Osman

Hafız Osman 1642 1698 miladı 1642 yılında İstanbul da doğmuştur küçük yaşta Kuran ı hıfz ettiği için Hafız Osman diye anılır babası Haseki camisinin müezzini Ali efendidir kendisi Sadrazam Köprülü Zade Fazıl Mustafa Paşanın yanında yetişmiştir Hafız Osman Derviş Ali den Aklam ı Sitteyi öğrenmeye başlar Derviş Ali yaşlılığına denk geldiği ve fazla ilğilenemediği için en iyi talebesi Suyolcu Mustafa Eyyübiye gönderir Hafız Osman 25 adet Kuranı Kerim yazmıştır bunun dışında enam delaili hayrat cüz kıta murak ka şeklinde bir çok eser bırakmıştır vefatı 1698 dir